نوش جان

مرغ شکم پر

مرغ شکم پر مرغ … حدودا یک کیلو گردو خرد شده … 150 گرم سیر … حدودا 5 حبه بزرگ انار دون (دانه ها ی انار خشک شده آسیاب شده)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Read More

Food Blog Theme from Nimbus
Powered by WordPress