نوش جان

کشک و قره قروت

طرز تهیه کشک و قره قروت ماست کم چرب … 2 کیلو دوغ ترش … یک لیتر (در صورتی که دوغ در دستری نیست از آب استفاده کنید) نمک …

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Read More

Food Blog Theme from Nimbus
Powered by WordPress